תקנון האתר

 1. אתר וינברגר חני (להלן האתר) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הלקוחות ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הינה חני וינברגר ע.מ. 301268793

המנהלת את המכירות באתר(“להלן” : חני וינברגר )

 1. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר.
 2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא

לו  ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחיבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 1. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף.ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ולמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם,מס’ זהות, כתובת, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע”י תיאום התשלום וההזמנה טלפונית.
 2. ט.ל.ח | אין כפל מבצעים וקופונים | בכפוף לתקנון

 3. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
 4. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחני וינברגר לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס אשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.
 5. חני וינברגר נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
 6. חני וינברגר מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגר מידע זה , המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.
 7. בשום מקרה לא מעבירה חני וינברגר נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה רשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח לרשות הדואר או לחבר המשלוחים לצורך ביצוע האספקה .
 8. חני וינברגר תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים , סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
 9. לחני וינברגר הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 10. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין בהבלטה ובמפורש אחרת בכותרת המכירה ובתיאור המוצר.
 11. חני וינברגר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע חני וינברגר על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
 12. חני וינברגר עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר . הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר , שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות . עם זאת, התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את חני וינברגר.
 13. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר הנתונים בכתב הם המחייבים.
 14. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
 15. חני וינברגר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
 16. מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח לבית הלקוח.
 17. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי חני וינברגר , יקבע המחיר בספרי חני וינברגר. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבל מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לחני וינברגר בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחני וינברגר על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.
 18. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
 19. במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה

תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הנה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

 1. ניתן להצטרף לרשימת לרשימת תפוצת הדואר האלקטרוני של חני וינברגר ולקבל הודעות בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. ניתן גם להיגרע, בכל עת , מרשימת תפוצה זו. את ההצטרפות או הגריעה ניתן לבצע על ידי פניה באמצעות הדואר האלקטורני , דואר רגיל או בפקס.
 2. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חני וינברגר.
 3. הלקוח בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקנייה) ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות באתר.
 4. הלקוח רשאי לבחור ולמסור את פרטי האשראי באמצעות הטלפון . לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות שנציג לקוחות של חני וינברגר יצור עימו קשר טלפוני . מכירה כאמור תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג חני ונברגר לבין הלקוח , מסר הלקוח את פרטיו וקיבל אישור ביצוע התשלום מהנציג לכך.
 5. יובהר ויודגש , השלמת מחיר המכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
 6. עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שחני וינברגר תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על אישור ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקימים בינן לבין חני וינברגר .
 7. במקרה של מחלוקת לעניין סוגי וכמויות המוצרים שהוזמנו , הרישום במחשבי חני וינברגר הוא הקובע.
 8. חני וינברגר תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר , במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה.
 9. מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. חני וינברגר עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וחברות המשלוחים.
 10. תנאי רשות הדואר (או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה) יחולו על כל האספקה של המוצר באמצעות האתר ויחייבו כל לקוח.
 11. זמני אספקת המוצרים /שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. ימי א’ עד ה’ לא כולל שישי , שבת, ערבי חג וימי חג.
 12. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.
 13. במידה שהלקוח מבקש לשנות את כתובת האספקה , ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י חני וינברגר , ייספרו ימי העבודה מיום אישור שינוי הכתובת ע”י חני וינברגר.
 14. חני וינברגר לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרת ללא תוספת פיצוי כלשהו.
 15. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח /ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בכפוף לתנאי העבודה של רשות הדואר או חברת המשלוחים מטעם חני וינברגר.
 16. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חני וינברגר אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים מטעם חני וינברגר, הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצרים מכל גורם המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של חני וינברגר ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני.
 17. דמי המשלוח כוללים עלות משלוח רגיל , הכולל הבאת המוצר אל דירתו או מקום עבודתו של הלקוח או עד לסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו.
 18. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ינתן יפוי כח מטעמו וכן ת.ז. שלו למקבל המוצר שהוזמן.
 19. לקוח המעונין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות  0547142771 או באמצעות טופס הפנייה באתר ללא חיוב כלשהו.
 20. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו , יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר עם 054-714-2771 תוך 14 יום מיום קבלת המוצר . במקרה זה רק לאחר תאום מראש עם שירות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו למשרדי חני וינברגר.
 21. תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצר קוסמטיקה איפור וכו’ הינה שמירת המוצר באריזתו בשלמות, כולל הצלופן העוטף אותה . אם נפתחה אריזת המוצר לא ניתן לבטל את ההזמנה.
 22. תנאי לביטל הזמנה לגבי מוצרים המסופקים ללא אריזה הנו שלו נעשה בו כל שימוש (ולו המזערי ביותר)
 23. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו . במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום , או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר , רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר , על ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981
 24. בכל מקרה אשר בו , מחמת גורמים שאינם בשליטת חני וינברגר , נבצר יהיה לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה , תהא חני וינברגר רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. לדוגמא: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות , חבלה כלשהי , ארוע בטחוני ו/או כח עליון .
 25. במידה וגורמים ו/או ארועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /ימנעו את קיום מכירת המוצרים , מכל סוג שהוא , באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכת הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר על צורותיו השונות , ו/או בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/ו היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חני וינברגר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
 26. במידה ותחול טעות בתיאור המוצר במחירו ו/או בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אינפורמטיבי אחר או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה , רשאית חני וינברגר לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.
 27. לרשות הלקוחות באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של חני וינברגר. המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, הרשמה לאתר , הירורים , שאלות , אספקת מוצרים ותלונות .
 28. טלפון 054-714-2771 או בדואר אלקטרוני דרך האתר.
 29. חני וינברגר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנות האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
 30. במקרה של מחלוקת לרכישת מוצר באתר , על כל הכרוך והנובע מכך , יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבית המשפט בת”א בלבד.
 31. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, כתוצאה מכמה גורמים:

  הבדלים בגוונים: גווני המוצרים עשויים להיראות שונים על גבי מסכים שונים, כתוצאה מהגדרות התצוגה, תאורה, וסוג המסך.

  שינויים באריזות: ייתכנו שינויים באריזות המוצרים כתוצאה משינויים בתהליך הייצור, שדרוגי מותג, או סיבות אחרות.

  המוצר שתקבלו עשוי להיראות שונה במעט מהתמונה המוצגת באתר. אנו עושים כמיטב יכולתנו להציג את המוצרים בצורה מדויקת ככל האפשר, אך חשוב לציין שייתכנו הבדלים קלים.

  במידה ויש לכם שאלות לגבי מראה המוצר, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו לפני ביצוע הרכישה.